دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
فراخوان دومین همایش سیستمهای حمل و نقل هوشمند،
فراخوان سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک،
تشکیل کمیته پژوهش و راه اندازی خدمات مهندسی در رشته ترافیک