دسته بندی ها
پیوندها
ارتباط با سازمان
تلفن گویا: 32919284-6 - 025
نمابر: 32914982 - 025
سامانه پیامک: 3000722711
پست الکترونیکی: info@nezamqom.ir
هیئت رئیسه کارگروه ترویج و پایش اخلاق حرفه ای استان قم مشخص شد
برنامه خیریه یک جرعه مهربانی 27 مهرماه برگزار می شود
اخلاق مهندسی نیازمند بومی سازی است
کارگاه دو روزه اخلاق مهندسی در قم برگزار شد
برنامه های کمیته اخلاق مهندسی برای طرح در جلسه با کمیسیون آموزش و پژوهش
تدریس درس اخلاق مهندسی در دانشگاه قم
کارگاه تخصصی اخلاق مهندسی در مشهد مقدس برگزار شد
درس اخلاق مهندسی ، ترم تحصیلی جدید در دانشگاه قم تدریس شود